Prace magisterskie administracja

Wydawać by się mogło, ze studenci na studiach magisterskich nie powinni już odczuwać stresu związanego z samodzielnym pisaniem pracy. Jednak prace magisterskie z administracji czasem wzbudzają sporo wątpliwości i rodzą wiele pytań.

Jaką formę powinna przybierać taka praca?

Praca magisterska powinna mieć ok. 70 stron objętości. Oprócz tego, powinna się ona składać ze stałych części kompozycyjnych, charakterystycznych dla większości prac dyplomowych. Są to więc:

  • strona tytułowa oraz spis treści
  • wstęp z tezą badawczą
  • rozdziały teoretyczne i empiryczne, które potwierdzają lub obalają tezę
  • zakończenie, czyli podsumowanie rozwiązanego problemu
  • spis bibliografii oraz ewentualnych załączników

Przykładowa tematyka prac magisterskich z administracji

W zależności od zainteresowań studenta, tematyka „magisterki” może być dowolna, o ile dotyczy ona szeroko pojętej administracji. Mogą to więc być zagadnienia związane z różnicami między sektorem prywatnym i publicznym, przykłady korupcji na szczeblach administracji publicznej, polityki regionalnej w kontekście Unii Europejskiej, przykłady złego i dobrego gospodarowania zasobami oraz wiele innych ciekawych problemów, które warto poruszyć.

Pisanie pracy bez zbędnego stresu

Stworzona przez studenta praca magisterska z administracji ma zaprezentować jego wiedzę i kompetencje. Nie należy więc wybierać takich tematów, w których nie mamy nic do powiedzenia. Najważniejsze, by do procesu


Twój Redaktor
Skrytka pocztowa 220
30-960 Kraków
tel. 733 223 358